“Kemuliaan terbesar kami adalah tidak pernah jatuh, tetapi meningkat setiap kali kami jatuh.”